بهترین ها چه درصدهایی آورده‌اند؟

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است یکشنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۰۱ ق.ظ

بهترین ها چه درصدهایی آورده‌اند؟

فرات برتر کنکور چه درصدهایی می­آورند؟ آیا فقط به دروس اختصاصی توجه دارند؟ آیا می‌شود که در بعضی از دروس ضعیف عمل کرد یا حتی به هیچ یک از سؤال‌های یک درس پاسخ نداد، اما در نهایت رتبه خوبی کسب کرد؟ میانگین بهترین رتبه های آزمون سراسری در دروس عمومی و اختصاصی چند است؟ بدترین و بهترین درصدی که رتبه های خوب در هر درس کسب کرده اند، چند بوده است؟

برای اطلاع از موارد یاد شده،  در زیر  میانگین درصد ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه‌­های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد در بین ۱۰۰۰ نفر اول ذکر شده است .
در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز آمار اعلام شده در ۲۰۰ نفر اول کشوری و در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان های خارجی در ۵۰ نفر اول کشوری ذکر شده است .
توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال ۹۴ است و میانگین ذکر شده هر سال تغییر می‌کند. همچنین در سال ۹۴، ۲۵ درصد نمره کل آزمون سراسری بر پایه  سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه بوده است؛ یعنی، امکان دارد که حتی یک داوطلب برتر آزمون سراسری، در این آزمون، درصدهای عالی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی  بسیار خوبی داشته که به کسب رتبه خوب او کمک شایانی کرده است.
میانگین، کمترین و بیشترین درصد دروس گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در بین رتبه های کشوری کمتر از ۱۰۰۰
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
ریاضی
فیزیک
شیمی
میانگین
۶۷٫۵۰
۸۶٫۹۰
۸۸٫۱۷
۸۲٫۹۵
۶۰٫۷۳
۷۳٫۵۴
۵۰٫۳۹
کمترین درصد
۱۸٫۷۰
۱۴٫۷۰
۴۸٫۰۰
۱۲٫۰۰
۲۶٫۰۰
۴۲٫۳۰
۴٫۸۰
بیشترین درصد
۹۴٫۷۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۸۷٫۹۰
۱۰۰٫۰۰
۹۷٫۲۰
درصد دروس گروه آزمایشی علوم تجربی در بین رتبه های کشوری کمتر از ۱۰۰۰
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
میانگین
۶۷٫۶۲
۷۶٫۷۰
۸۰٫۳۵
۸۰٫۰۶
۸٫۱۴
۵۵٫۱۰
۶۰٫۸۳
۶۰٫۱۳
۶۸٫۵۴
کمترین درصد
۲۵٫۴۰
۲۶٫۷۰
۴۶٫۷۰
۲۲٫۳۰
-۴٫۰۰
۱۲٫۳۰
۴٫۰۰
۱۲٫۳۰
۲۶٫۷۰
بیشترین درصد
۱۰۰٫۰۰
۹۴٫۷۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۹۶٫۷۰
۸۹٫۴۰
۹۶٫۷۰
۱۰۰٫۰۰
درصد دروس گروه آزمایشی علوم انسانی در بین رتبه های کشوری کمتر از ۲۰۰
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
ریاضی
اقتصاد
ادبیات تخصصی
عربی تخصصی
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
میانگین
۶۶٫۹۵
۸۰٫۴۷
۷۸٫۵۲
۷۶٫۱۸
۵۲٫۸۱
۷۷٫۳۶
۸۲٫۳۱
۹۳٫۶۰
۶۰٫۴۱
۷۹٫۲۲
۵۷٫۵۵
۸۵٫۹۱
کمترین درصد
۳۸٫۷۰
۱۳٫۴۰
۴۱٫۴۰
۱۷٫۴۰
۰٫۰۰
۴۲٫۳۰
۴۱٫۲۰
۳۰٫۰۰
۰٫۰۰
۳۳٫۴۰
۱۸٫۷۰
۳۵٫۰۰
بیشترین درصد
۹۰٫۷۰
۱۰۰٫۰۰
۹۴٫۷۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۹۵٫۶۰
۱۰۰٫۰۰
۹۴٫۷۰
۱۰۰٫۰۰
درصد دروس گروه آزمایشی هنر در بین رتبه های کشوری کمتر از ۵۰
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
درک هنر
درک ریاضی
ترسیم فنی
خلاقیت تصویری
خلاقیت نمایش
خلاقیت موسیقی
خواص مواد
میانگین
۴۷٫۵۸
۵۶٫۵۱
۷۳٫۸۲
۷۸٫۵۳
۵۳٫۷۸
۳۸٫۰۹
۴۰٫۳۰
۶۱٫۱۳
۳۱٫۰۴
۵۳٫۰۳
۱۵٫۴۳
کمترین درصد
۲۲٫۷۰
۲۱٫۴۰
۴۱٫۴۰
۰٫۰۰
۲۴٫۵۰
۱۰٫۰۰
۸٫۴۰
۲۵٫۰۰
۶٫۷۰
۵٫۰۰
۱٫۷۰
بیشترین درصد
۷۲٫۰۰
۹۴٫۷۰
۹۶٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۷۷٫۸۰
۹۰٫۰۰
۷۶٫۷۰
۸۸٫۴۰
۵۳٫۴۰
۹۰٫۰۰
۴۰٫۰۰
درصد دروس گروه آزمایشی  زبان‌های خارجی در بین رتبه های کشوری کمتر از ۵۰
 
زبان و ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
زبان خارجی تخصصی
میانگین
۸۰٫۴۲
۸۵٫۸۰
۹۳٫۱۴
۹۶٫۱۹
۸۴٫۲۷
کمترین درصد
۴۹٫۴۰
۵۳٫۴۰
۶۲٫۷۰
۸۹٫۴۰
۴۴٫۸۰
بیشترین درصد
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۱۰۰٫۰۰
۹۸٫۱۰