مقالات انگیزشی|مدرسه یار

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۴ در ساعت ۱:۵۹ ب.ظ

مقالات انگیزشی

افراد ثروتمند معتقدند عاداتشان تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگیشان دارد.
نمونه ای از یک تحقیق:
پرسشنامه : ” عادات روزانه تاثیر زیادی بر روی موفقیت مالی در زندگی دارند. ”
ثروتمندانی که موافقت کردند : ۵۲%
فقرایی که موافقت کردند : ۳%
افراد ثروتمند معتقدند عادات بد باعث پدیدار شدن شانس بد و عادات خوب باعث پدیدار شدن فرصت های خوب میشود. یعنی افرادی که عادات خوبی دارند فرصت های بهتری نیز در زندگی بدست می آورند. به زبان دیگر شانس و فرصت های خوب توسط خود شخص خلق میشوند.
پرسش کننده در تحقیقاتش مینویسد : هنگام پرسش بسیاری از افراد ثروتمند ادعا کردند که فرد خوش شانسی هستند و بسیاری از فقرا نیز ادعا کردند افراد بدشانسی هستند.
در نتیجه افراد موفق عادات روزانه خود را بهتر از دیگران برنامه ریزی کرده اند که توانسته اند به موفقیت های مالی برسند.
کارهایی را که از روی عادت انجام میدهید را مرور کنید، و بر روی رفتاری که باعث موفقیت شما می شوند متمرکز شوید.