بایگانی “جزوه آموزشی مفهومی”

جزوه آموزشی مفهومی درس اول دین و زندگی سوم

سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

جزوه آموزشی مفهومی درس اول دین و زندگی سوم

بدون شک دین و زندگی در کنکور جزو درسهایی است که درکنکور بسیاری از دانش آموزان درصدهای بالایی میزنند و اگر از این درس قافل بشوید مطمئنا از خیلی از رقبای خود عقب خواهید ماند هرچند که این عقب ماندگی را در درسهایی مثل ریاضیات یا برای بچه های تجربی در زیست شناسی جبران کنید. استاد روح الله آزاد پور جزوه ای به صورت روش مفهومی از درس اول دین و زندگی سوم دبیرستان برای کنکور های آماده کرده اند که میتواند تسلط شما را در این درس دوچندان کند.

دانلود جزوه