بایگانی “حرکت دایره ای فیزیک”

سوالات تستی حرکت دایره ای فیزیک + پاسخ

دوشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۴

سوالات تستی حرکت دایره ای فیزیک + پاسخ

۲۰۴ تست بسیار خوب از فیزیک مبحث حرکت دایره ای اثر استاد فرشاد لطف اله زاده که میتواند بانک تست خوبی برای شما در این مبحث باشد

دانلود جزوه