بایگانی “روش درس خواندن”

بی انگیزگی و تنبلی هایت را فیتیله پیچ کن|مدرسه يار

دوشنبه, ۷ دی, ۱۳۹۴

بی انگیزگی و تنبلی هایت را فیتیله پیچ کن

این برنامه گوش کنی بهت یاد میدم چجوری تنبلی هات فیتیله پیچ کنی و بهونه های ریز و درشت و خردت کنار بذاری و خوده خودت باشی تا آخرش نیمه دوم سال قوی تر شروع کنی و همه عقب افتادگی های ۶ ماه گذشته را بذاری کنار.