بایگانی “سوالات تستی”

سوالات تستی حرکت دایره ای فیزیک + پاسخ

دوشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۴

سوالات تستی حرکت دایره ای فیزیک + پاسخ

۲۰۴ تست بسیار خوب از فیزیک مبحث حرکت دایره ای اثر استاد فرشاد لطف اله زاده که میتواند بانک تست خوبی برای شما در این مبحث باشد

دانلود جزوه

سوالات تستی حرکت دایره ای فیزیک + پاسخ

یکشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۳۹۴

سوالات تستی حرکت دایره ای فیزیک + پاسخ

۲۰۴ تست بسیار خوب از فیزیک مبحث حرکت دایره ای اثر استاد فرشاد لطف اله زاده که میتواند بانک تست خوبی برای شما در این مبحث باشد.

دانلود جزوه