بایگانی “گرامر زبان انگلیسی”

فوق کمپرس شده گرامر زبان انگلیسی کنکور

شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴

فوق کمپرس شده گرامر زبان انگلیسی کنکور

جزوه ای که در این مطلب قرار دادیم یک جزوه فوق فشرده از گرامر زبان انگلیسی کنکور است که توسط حامد بسکابادی تهیه و تنظیم شده که در کنکور ۹۴ درصد ۸۸ را به ثبت رسونده.

فوق کمپرس شده گرامر زبان انگلیسی کنکور / حامد بسکابادی

دانلود جزوه